Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Glen K

Nghề nghiệp: Writer

Kinh nghiệm giảng dạy: I have two years of experience teaching English primarily to Adults, but I have taught kids as well.

Sở thích: Basketball, Tennis, Chess, Literature.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Nga (Thông thạo)

Video Hồ sơ: