ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Giles N

อาชีพ: Retired Business Executive

ประสบการณ์ด้านการสอน: I have considerable experience in coaching and mentoring direct reports and making presentations to large audiences.

ความสนใจ: Keen runner, London Marathon twice.Volunteer for conservation work. I row a Cornish Pilot Gig.

การศึกษา: Liverpool John Moore University, BA Law

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: