Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Garry CA

Nghề nghiệp: ESL Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: Singapore 18 months
China 3 Years
Japan 4 years

Sở thích: Hockey, Soccer, Football, travel.

Giáo dục: Some College at FVC

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)