ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Garry CA

อาชีพ: ESL Teacher

ประสบการณ์ด้านการสอน: Singapore 18 months
China 3 Years
Japan 4 years

ความสนใจ: Hockey, Soccer, Football, travel.

การศึกษา: Some College at FVC

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (พูดได้คล่อง)