Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Frank Nice

Nghề nghiệp: Professional Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: Modern English
Web International English (China)
Colingo.com
TutorABC.com

Sở thích: skateboarding, listening to music, watching movies

Giáo dục: Southern Illinois University
B.S. Business Economics
Minor: Economics

TESOL Certificate from the School of TEFL

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Trung Quốc (Cơ bản)

Video Hồ sơ: