Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Forest Long

Nghề nghiệp: Outsourcing Management

Kinh nghiệm giảng dạy: 2 years High school Colonial Literature.

Sở thích: Meeting new people, musician, sports, expanding my knowledge base.

Giáo dục: Bachelor's Degree in Language Arts- Galen University.
Associate's Degree in Colonial History and Literature- Corozal Junior College.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Tây Ban Nha (Thông thạo)

Video Hồ sơ: