Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Eugene H

Nghề nghiệp: I.T. Analyst

Kinh nghiệm giảng dạy: Less than 6 months

Sở thích: Chess, cooking, traveling, studying emerging world financial markets, reading, dancing

Giáo dục: Regent University School of Law - Studied Law
The College of New Jersey - Studied Finance/Economics

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Tây Ban Nha (Cơ bản)

Video Hồ sơ: