Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Emma VN

Nghề nghiệp: English Teacher. Yoga teacher. Reiki healer.

Kinh nghiệm giảng dạy: 7 years experience teaching drama and ESL. In the classroom and online experience. Teaching IELTS experience. English communication to University students.

Sở thích: Music, poetry, animals, cooking, yoga, healing, mindfulness, travel, nature.

Giáo dục: Bachelors degree in Speech and Drama teaching, Trinity College London.

CELTA.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: