Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Eme R

Nghề nghiệp: TESOL Teacher

Sở thích: Fantasy and Sci Fi stories. Science and Technology, Literature.

Giáo dục: High School educated, Diploma in E-Business and TESOL

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)