Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Ellie Friel

Nghề nghiệp: educator

Kinh nghiệm giảng dạy: TEFL Peru 2003-2005
Conversation English Teacher Kansas City, MO USA 2018-2019
High School Spanish Teacher 2006-2012

Sở thích: travel, food, kids, sports, holidays

Giáo dục: University of Missouri Business--Undergraduate
University of Central Missouri Secondary Education--Masters

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Tây Ban Nha (Hội thoại)

Video Hồ sơ: