ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Ella F

อาชีพ: Online business services

ประสบการณ์ด้านการสอน: Vocational training and assessment in the aviation and financial services industries.

ความสนใจ: Animal welfare
Collecting records
Singing
Swimming
Hiking
Travelling

การศึกษา: Hunters Hill High School,
Open Colleges - Social Media Management,
Australian Institute of Applied Sciences - Naturopathy,
MRWED - Certificate in Training and Assessment

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)