ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

ElizaB

อาชีพ: Scheduling Specialists, College Student

ประสบการณ์ด้านการสอน: I taught English for a volunteer program, International Language Program in Keiv, Ukraine for a four and a half month time period to elementary aged students.

ความสนใจ: Nature, Traveling, Photography, Documentaries

การศึกษา: I studied general education on Oahu, Hawaii at BYUH.

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: