ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Drew BA

อาชีพ: Financial Crimes Investigator

ประสบการณ์ด้านการสอน: Training co-workers

ความสนใจ: Travel, language, sports, politics, fishing, music, movies.

การศึกษา: At North Seattle College I studied Spanish, Japanese and music. Earned a certificate in Fraud and Forensic Accounting.

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: