ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

David WL

อาชีพ: Dairy Farmer

ประสบการณ์ด้านการสอน: Banking
Property Management
Farming
Taxi
I have taught agricultural skills in a practical environment

ความสนใจ: I am a mature individual living in Southwest Scotland. In the last 12 months I have travelled in Eastern Europe and have enjoyed meeting new people and learning a new language. I am a beginner with Russian . I understand that it is a challenging experience to start speaking in a new language and I am here to help you through that process as comfortably as possible.

การศึกษา: Studied Mathematics Statistics & Economics Queen Mary College University of London (BSc) 2008
Studied Rural Resource Management (BSc) Writtle Agricultural College 1991

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: