ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

David Giddings

ประสบการณ์ด้านการสอน: 140 Hours TEFL Certified //
100 - Hours Theory
40 - Hours Practical

// Volunteer teacher at - Greenfield Eco-Stay Vietnam ~ 2 Months

// English Teacher - Cambly ~ 25 Months

ความสนใจ: I love meeting new people and learning about different cultures; connecting with people from all walks of life.
I enjoy being active and healthy; getting outdoors and soaking up some nature. I dedicate some time each and every day to some form of movement and self growth.
I try to grow my knowledge base each and every day, either by reading books or watching informative videos.
Life is beautiful 🌻

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา), แอฟริกานส์ (พูดได้คล่อง), ซูลู (สนทนาแบบธรรมดาได้), คะห์โอซา (พื้นฐาน), ตุรกี (พื้นฐาน), โปรตุเกส (พื้นฐาน)

โปรไฟล์วิดิโอ: