ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Dar D

อาชีพ: Day Trader/Music Teacher

ประสบการณ์ด้านการสอน: Music Teacher
Self Defense Instructor

ความสนใจ: Music, History, Art

การศึกษา: Criminology B.A. University of Cincinnati

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)