Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Daniel NL

Nghề nghiệp: Marketer

Kinh nghiệm giảng dạy: CELTA; 4 years volunteering with an ESL group in my community

Sở thích: Travel, Culture, History, Marketing, Search Engines, Technology

Giáo dục: Bachelor of Arts at Memorial University of Newfoundland (www.mun.ca)

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)