Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Dan Witts

Nghề nghiệp: ESL Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: I have taught English two years in Thailand and one year in China

Sở thích: Traveling, beach, movies and hiking.

Giáo dục: Bachelors in Journalism and mass communications from St. Bonaventure New York.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: