Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Dan DL

Nghề nghiệp: Sales, Engineering

Kinh nghiệm giảng dạy: Training large and small groups.

Sở thích: Art, Music, Food and cooking. Meeting new people and travel.

Giáo dục: Bachelors Degree in Engineering, Also various teacher trainings.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)