Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Cynthia A T

Nghề nghiệp: retired

Kinh nghiệm giảng dạy: Cincilingua in Cincinnati, OH.
Great Oaks Career Campus ESOL program, level one through four.

Sở thích: travel, hiking, snow skiing, reading, having fun with friends

Giáo dục: Associate Degree in Business Administration, University of Cincinnati.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: