Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Crista F

Nghề nghiệp: Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: TOEFL Teacher in the USA and China

Sở thích: Drawing, Painting, Traveling, Reading, Taiji, Cooking

Giáo dục: CELTA Certification
Bryn Mawr College Bachelor of Arts in French Language

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: