ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Chris Mor

อาชีพ: TV Operations, Engineering

ประสบการณ์ด้านการสอน: 5th and 6th grade after school program helping with Science, Math, Art and PE
Helping home school my brothers
Teaching at Church (All ages)

ความสนใจ: Korean, 수화, Movies, Film making, Web development

การศึกษา: Fort Hays State University, Bachelor's of Science in Information Networking and Telecommunications.

Washburn University, Associates of Applied Sciences

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: