Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Celia Lynn

Nghề nghiệp: ESL Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: I have been teaching English privately for 6 months.

Sở thích: Photography, Travelling, Nature.

Giáo dục: University of Western Sydney.
Arts Degree with Pathway to Primary Education.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: