Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Brittney Leigh

Nghề nghiệp: English Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: I taught elementary school in the U.S. and in Thailand, and taught English in Taiwan. I currently teach Business English in Monterrey, Mexico.

Sở thích: Snowboarding, skiing, mountain biking, hiking, traveling, scuba diving, swimming.

Giáo dục: Bachelor's degree in Mass Communication and a U.S. teaching certification.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Tây Ban Nha (Hội thoại), Tiếng Thái (Cơ bản)

Video Hồ sơ: