Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Brittany H3

Nghề nghiệp: Piano Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: Teaching piano
Teaching literacy to adults
Homeschooling
Bible class teacher

Sở thích: Music, reading, kayaking, hiking, biking, travel, investing, real estate, home and family life.

Giáo dục: I studied Sports Medicine at Howard University!

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)