ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Brittany Cartmell

อาชีพ: Teacher

ประสบการณ์ด้านการสอน: GOSEONG GIRLS MIDDLE SCHOOL (south Korea) ESL TEACHER 2017-2019

AFTERCARE TEACHER 2013-2017

ST. ELIZABETHS PRE-PRIMARY SCHOOL
22 APRIL TO 30 SEPTEMBER 2013

RESMOUNT PRIMARY SCHOOL
3 MARCH TO 12 SEPTEMBER 2014

GLENWOOD PREPARATORY SCHOOL
3 FEBRUARY TO 23 SEPTEMBER 2015

KAINON SCHOOL
6 WEEK BLOCK PRACTICAL IN 2016
18 JANUARY TO 26 FEBRUARY 2016

ความสนใจ: My interests include travelling, going to the beach, eating, reading, listening to music, watching series, building jigsaw puzzles and watching sport.

การศึกษา: I studied a 4 year Bachelors Degree in Education at Embury Institute for Higher education

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)