ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Brittany Ben

อาชีพ: English Teacher

ประสบการณ์ด้านการสอน: English Instructor / Auxiliar de Conversación Full-time
Ministry of Education, Culture and Sport Spain Oct 2017- Present
Madrid Spain
Design and implement English language lessons with an emphasis on proficiency in speaking

English Teacher Full-time
Daejeon Ministry of Education Mar 2014 – Feb 2016
(Jangdae and Saimarae Elementary Schools)
Daejeon, South Korea
Instruct a diverse range of ages, including adult learners, to improve language performance in all four language skill sets

ความสนใจ: Traveling
Dancing
Eating
Shopping

การศึกษา: Masters in International Education
Universidad de Alcalá
June 2019
Bachelor of Science in Elementary Education
Claflin University
May 2013

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: