ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Bob Lunn

อาชีพ: Researcher, Author and Public Speaker.

ประสบการณ์ด้านการสอน: I am a blogger, and vlogger, I have a great deal of life experience, and the ability to use that, to help people learn new things.

ความสนใจ: Ancient History, Archaeology, Anthropology, Travel, Martial Arts, Conspiracy Theories, Public Speaking.

การศึกษา: I have a Certificate III in Customer Contact.

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: