ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Bill Nolan

อาชีพ: Retired college professor

ประสบการณ์ด้านการสอน: I taught college for 35 years

ความสนใจ: I enjoy photography, travel, astronomy, reading, woodworking, pets, grandchildren, and have written several books.

การศึกษา: I have attended 7 colleges and have several degrees, including BA, MA, and DD.

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)