ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Ashley Wilson

อาชีพ: Business Owner, Nanny

ประสบการณ์ด้านการสอน: ESL Teacher,
Early Education Teacher,
Pre School Lead Teacher,
After school Tutor English, Math and Science

ความสนใจ: I love creative arts such as acting, dancing and writing poetry. I like cooking, baking and creating my own recipes . I have a passion for motivational speaking, helping people through hard times and giving back.

การศึกษา: I graduated from Michigan State University with a Bachelors in Psychology.

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)