ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Ashley A

อาชีพ: English Tutor, Marketing Manager

ประสบการณ์ด้านการสอน: 1 year Volunteer Experience with World Teach
1 year English Instructor with Hunan University of Economics and Finance
1 year tutoring English to Foreign Expats

ความสนใจ: Writing, Marathons, Drawing, Foreign Languages, Culture, Music, Movies, etc

การศึกษา: TEFL Certified from Accreditat
Bachelor's in Marketing Management

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: