ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Arnold Nevarez

อาชีพ: Office Manager

ประสบการณ์ด้านการสอน: ESL for two years

ความสนใจ: I am interested in everything!!!

การศึกษา: University of New Mexico/ Business Administration

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: