Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Annie P

Nghề nghiệp: Photographer

Kinh nghiệm giảng dạy: Reading and writing tutor for kindergarten through high school.

Sở thích: Travel, photography, hiking, reading

Giáo dục: Bachelor of Arts in Education. Eastern Washington University

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: