Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Amanda Price2

Nghề nghiệp: Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: I am a US certified teacher, with over 6 years experiences and a Master´s degree.

Sở thích: Music, dancing, archery, travel, movies...

Giáo dục: Bachelor´s Degree in International Studies from the University of South Florida, Master´s Degree in International Education from SUNY Buffalo, TEFL certificate

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Tây Ban Nha (Hội thoại), Tiếng Nga (Cơ bản)