ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Alexis Cavs

อาชีพ: Online ESL Instructor

ประสบการณ์ด้านการสอน: 4 year expereince as a LINC, ESL Instructor at LINC centers, school boards and private school.
Online instructor - 2 years

ความสนใจ: Skipping, quality time with my family

การศึกษา: Honors Bachelor Degree at University of Toronto

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)