Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Ahren K

Nghề nghiệp: ESL Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: Teaching ESL in Vietnam for 1 year
Teaching Swimming/Lifeguard for 10 years
Building Manager/Repairman 10 years

Sở thích: Sailing, Swimming, Hiking, Rock Climbing, Computers, Traveling, etc...

Giáo dục: San Francisco City College
UCSD
University of Sunderland

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Tây Ban Nha (Hội thoại)

Video Hồ sơ: