Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Agatha T

Nghề nghiệp: Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: 20 years of teaching experience :)

Sở thích: Gardening, books, hiking, cooking, and I love animals!!

Giáo dục: I have a degree in English Literature

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)