ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Isaac

อาชีพ: Voice Actor
Performing Arts
Professional Voice Actor

ความสนใจ: I am an English and have been living in France for the past 5 years. I have been teaching english privately to my friends and some strangers while being here and love seeing people improve their language skills.

การศึกษา: University
Medicine
2 years of biomedical science

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา), ฝรั่งเศส (พูดได้คล่อง)

โปรไฟล์วิดิโอ: