Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Rachel

Nghề nghiệp: Teacher
Education
4 years teaching 4th grade

Sở thích: I am a teacher from the United States. I taught 4th grade for four years full time. I am currently in Spain teaching English.
I like to read, write and watch movies

Giáo dục: Elementary Education
Education
2018 degree in Elementary Education from Northern Arizona University

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: