ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Sam Finnegan-Dehn

อาชีพ: Tutor
Education
Self-employed tutor

ความสนใจ: I am really interested in tutoring and intent on developing it into a career!

การศึกษา: Masters degree
Education
Philosophy

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา), เวลส์ (สนทนาแบบธรรมดาได้)

โปรไฟล์วิดิโอ: