ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Suzanne

อาชีพ: Senior Finance Manager
Consulting, Education
Financial Accountant

Business Owner
Hospitality and Tourism
Restaurant Owner

ความสนใจ: I like photography, long walks and Latin dancing. I love the sea but cannot swim so my next ambition is to learn 😁

การศึกษา: University Level
Finance and Banking
Management Accountancy

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา), ตุรกี (สนทนาแบบธรรมดาได้)

โปรไฟล์วิดิโอ: