ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

MikefromCanada

อาชีพ: Online English Teacher, Palfish, Beijing China
Education
Online English teacher on Palfish Kids Official Kids Program

ความสนใจ: I have a disciplined approach to teaching, but I also believe in making learning an enjoyable experience. My lessons are structured and goal-oriented, but I also incorporate fun activities and interesting topics to keep students engaged. I understand the importance of balance and strive to create a positive and supportive learning environment.

As someone who is both serious and fun, I believe in using a variety of teaching methods to help students reach their goals. Whether it's through interactive exercises, meaningful conversations, or engaging activities, I am committed to finding what works best for each individual student.

การศึกษา: Bachelor of Arts Psychology
Education
Bachelor of Arts Psychology, York University

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา), จีน (สนทนาแบบธรรมดาได้), เกาหลี (พื้นฐาน), ญี่ปุ่น (พื้นฐาน)

โปรไฟล์วิดิโอ: