Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Mr. Shawn

Nghề nghiệp: 2019-2021: Cambridge Teacher English, Mathematics and Integrated Curriculum (Science and Social Studies)
English Language Instruction
British School of Tashkent, Tashkent, Uzbekistan

2017-2019: ESL and Edexcel IGCSE English, and High School Spanish
English Language Instruction
Confucius International School Chengdu, Sichuan, P.R. China

2015-2016: Cambridge English and ESL Teacher
English Language Instruction
Guangdong Country Garden School, Guangdong, P. R. China

2014-2015: Grade 4 Teacher (ASA Spanish Club)
English Language Instruction
Korea International School, Jeju, South Korea

2010-2013: ESL Director
English Language Instruction
Daegu International School, South Korea

Sở thích: I am a qualified and experienced teacher with over 20 years of experience teaching in international schools (British School of Tashkent, American International School of Guangzhou, China, Korea International School, Jeju, South Korea, Daegu International School, South Korea, Gyeonggi Suwon International School, South Korea, Shanghai Singapore International School, China, Korean International School, Vietnam, and Lincoln International School).

Giáo dục: 1994 - 1996 Master of Education
Education
Ohio State University USA

1998 R.S.A. Trinity C.E.L.T.A.
Education
T.E.F.L.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Tây Ban Nha (Thông thạo), Tiếng Trung (Hội thoại), Tiếng Hàn (Hội thoại), Tiếng Nga (Cơ bản), Tiếng Pháp (Cơ bản)

Video Hồ sơ: