Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Greg Welton

Nghề nghiệp: House Painter
Building and Architecture
Foreman for over 10 years

Sở thích: I enjoy traveling and out door activities. I don't claim to be a know it all, but I can usually hold up to most conversations

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Tây Ban Nha (Cơ bản)

Video Hồ sơ: