Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Melissa

Nghề nghiệp: Online ESL Teacher
Education
4 years

Sở thích: I enjoy helping students with conversational skills, reading, writing and test prep.

Giáo dục: Bachelor of Laws
Law
University of Saskatchewan

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: