ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Victoria

ความสนใจ: I love learning languages! I have a French A-Level, A1 level Maltese (which I learnt on my year abroad!) and I'm currently learning Italian.

การศึกษา: Durham University
Education
First Class Honours Degree in Anthropology

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: