ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Reggie MAEd

อาชีพ: Primary/Elementary Teacher
Education
International schools in Dubai, Syria, Qatar, Ethiopia, Moldova and Azerbaijan

ESL/EFL Instructor
English Language Instruction
Tokyo, Japan

ความสนใจ: Education is very important to me.

การศึกษา: Master of Arts in Education: Curriculum & Instruction
Education

University of Phoenix
Phoenix, Arizona USA

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: