ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Teacher Rob

ความสนใจ: As a hobby I enjoy learning music production and composition. I also enjoy learning about different cultures and traveling.

การศึกษา: Bachelor of Clerical Education
Education
Bachelor of Clerical Education

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: