ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

michelenestor2

อาชีพ: Child Care Operator
Education
Education and care

ความสนใจ: I was originally born in England and then grew up in Australia

การศึกษา: Diploma Community Services
Non-profit
Community services

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: