Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

TeacherJacob

Nghề nghiệp: Homeroom Teacher
Education
1 year as a homeroom teacher for Korean students at a private school.

ESL Teacher
English Language Instruction
4 years of ESL teaching experience at a language center in Vietnam.

Sở thích: I love fitness 💪, travel 🌍, and reading 📚!

I live in Vietnam right now!

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: